Χειμερινά δρομολόγια 2011

Δρομολόγια από Αθήνα για Κόρινθο:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:10, 07:30, 08:40, 09:40, 10:40, 11:10, 12:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:10, 18:40, 19:40, 20:50, 22:10.

Παρασκευή: 06:10, 07:30, 08:40, 09:40, 10:40, 11:10, 12:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:40, 17:40, 18:10, 18:40, 19:40, 20:10, 20:50, 22:10.

Σάββατο: 07:30, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:10, 18:40, 19:40, 20:50, 22:10.

Κυριακή: 07:30, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:10, 19:10, 20:10, 20:50, 22:10.

Τιμή εισιτηρίου απλού 8€ , με επιστροφή 14€

Δρομολόγια από Αθήνα για Λουτράκι

Δευτέρα έως Σάββατο: 08:30, 10:30, 12:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 14:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό , 16:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 18:10 με ανταπόκριση στον Ισθμό , 19:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 20:50 με ανταπόκριση στον Ισθμό

Παρασκευή: 08:30, 10:30, 12:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 14:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό , 16:30 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 18:10 με ανταπόκριση στον Ισθμό , 19:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 20:50 με ανταπόκριση στον Ισθμό

Κυριακή: 08:40, 10:40, 12:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 14:40 με ανταπόκριση στον Ισθμό , 16:30 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 18:10 με ανταπόκριση στον Ισθμό, 19:30 με ανταπόκριση στον Ισθμό , 21:00 με ανταπόκριση στον Ισθμό.

Δρομολόγια από Αθήνα για Κόρινθο από παλιό δρόμο

Καθημερινά: 08:30, 12:10, 14:10, 18:40,

Σάββατο: 08:30, 12:40, 14:10, 18:40,

Κυριακή: 14:10

Δρομολόγια από Αθήνα για Δερβένι

Καθημερινά: 06:10, 10:40, 16:40, 19:40

Σάββατο και Κυριακή: 07:30, 10:40, 16:40, 19:40

Δρομολόγια από Αθήνα για Ξυλόκαστρο

Καθημερινά: 06:10, 07:30, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:50, 22:10 μέχρι Κιάτο

Σάββατο και Κυριακή: 07:30, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:50, 22:10 μέχρι Κιάτο

Τιμή εισιτηρίου απλού 11,90, με επιστροφή 20

Δρομολόγια από Αθήνα για Νεμέα

Καθημερινά: 08:40, 11:10, 14:10, 18:10, 19:40

Παρασκευή: 08:40, 11:10, 14:10, 18:10, 20:10

Σάββατο: 10:40, 14:10, 18:10, 19:40

Κυριακή: 14:10, 18:10, 20:10

Δρομολόγια από Κόρινθο για Αθήνα:

Καθημερινά: 04:50, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30.

Σάββατο και Κυριακή: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30

Δρομολόγια από Λουτράκι για Αθήνα:

Καθημερινά; 06:00, 07:30, 09:30, 10:30, 12:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30

Κυριακή: 07:30, 10:30, 12:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30

Δρομολόγια από Κόρινθο για Αθήνα από παλιό δρόμο:

Καθημερινά; 06:00, 08:10, 10:15, 12:00, 14:10, 18:15

Σάββατο: 08:10, 10:15, 12:00, 14:10, 18:15

Κυριακή: 08:10, 14:10, 18:15

Δρομολόγια από Δερβένι για Αθήνα

Καθημερινά: 05:15, 10:15, 16:15, 20:00

Δρομολόγια από Ξυλόκαστρο για Αθήνα

Καθημερινά; 04:40, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 20:20.

Σάββατο και Κυριακή: 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 20:20.

Δρομολόγια από Νεμέα για Αθήνα

Καθημερινά: 05:45, 08:15, 13:10, 16:30, 18:30

Τηλέφωνα σταθμαρχείων:

Αθήνας: 210 5150287, 210 5150220,

Κορίνθου: 27410 75425, 27410 75424

Advertisements